Trygve Bratteli

1910-1984
Partier/organisasjoner
Taler
Skien, 1. mars 1953
Stortinget, 13. januar 1955
Det norske Arbeiderpartis landsmøte, 11. mai 1969
Oslo, 28. oktober 1970
Åpningstale til konferansen "En ny sosialpolitikk", Oslo, 12. november 1970
Samfunnssalen, Oslo, 21. mars 1971
Oslo, 1. mai 1971
Ombord på "Gulftide" i Nordsjøen, 9. juni 1971
NRK, 1. januar 1972
Gjøvik, 23. august 1972
Telavåg, 3. september 1972
Trondheim, 20. september 1972
Foredrag på Bekledningsindustriarbeiderforbundet, 26. september 1972
Oslo, 19. november 1974
NRK Utenlandsprogrammet, 1. januar 1975
NRK radio og tv, 1. januar 1975
Universitetets aula, 3. oktober 1975
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1976