Halvard Lange

1902-1970
Partier/organisasjoner
Taler
19. februar 1949
19. februar 1949
Studentersamfunnet i Bergen, 7. september 1951
Stortinget, 16. juni 1952
Oslo, 12. september 1960
Paris, november 1960