Carl Christian Berner

1841-1918
Partier/organisasjoner
Taler
Stortinget, 10. desember 1901
Tivoli, Kristiania, 8. juli 1903
Stortinget, 18. mai 1905
Stortinget, 23. mai 1905
Stortinget, 7. juni 1905
København, 20. november 1905