Fredrik Stang d.y.

1867-1941
Partier/organisasjoner
Taler
Den konservative studenterforening, Kristiania, 1914
10. desember 1922
Oslo, 10. desember 1936
Oslo, 10. desember 1938