Per Borten

1913-2005
Partier/organisasjoner
Taler
NRK radio, 1. januar 1966
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1967
Røros kirke, 15. april 1967
NRK radio og fjernsyn, 1. januar 1971