Otto Lous Mohr

1886-1967
Partier/organisasjoner
Taler
Universitetet i Oslo, Aulaen, 12. mai 1948