Rasmus Hansson
Gi oss sjansen til å gjøre de store og viktige jobbene
Sluttappell i partilederdebatten på NRK
NRK1, 11. september 2015
Kilde: Transkribert fra www.tv.nrk.no

De viktigste stikkordene i denne valgkampen har vært mennesker på flukt og en bærekraftig fremtid. Vi vet nå at vi må utvikle et samfunn hvor vår velferd ikke ødelegger velferden for de som kommer etter oss eller naturen rundt oss. Vi vet at vi må finne veier til fred, mens vi hjelper de som må rømme fra ufred nå. Ingenting er viktigere for en bærekraftig fremtid enn fred. Ingenting er viktigere for fred enn at folk har et trygt livsgrunnlag. Begge disse jobbene starter hjemme; i kommunene og i fylkene. De som nå stiller til valg for Miljøpartiet De Grønne, vil ta fatt på disse jobbene med en gang de kommer inn i kommunestyrer og fylkesting. Gi oss sjansen til å gjøre de store og viktige jobbene. Godt valg, og stem Miljøpartiet De Grønne.