Kirsten Hansteen
Velkommen hjem
Tale til nordmenn som kommer hjem fra japanske fangeleirer
NRK Radio, 30. oktober 1945
Kilde: Transkribert fra radioopptak på www.nb.no

Jeg vil gjerne på vegne av den norske regjering, og på vegne av hele det norske folk, få ønske dere som er kommet tilbake hit i dag velkommen hjem til Norge. Vi vet jo hva dere har gjennomgått alle sammen, vi kjenner av egen erfaring den tyske fascismen og vi vet at den japanske i hvert fall ikke er bedre. Mange av dere har jo forresten hatt anledning til å stifte bekjentskap med begge former. Vi er lykkelige over at dere er blitt befridd fra det helvede dere har vært i, og vi er lykkelige over å kunne hilse dere velkommen tilbake til landet. Vi vet også hvilken innsats dere har gjort, ikke bare i kampen for vårt eget land og for befrielsen av det, men også i den kamp som alle de frie nasjoner har ført mot mørkemaktene. Og jeg vil gjerne benytte anledningen til å rette en hjertelig takk til hver enkelt av dere for hva dere har ydet. Jeg tror dere...jeg håber dere vil merke at vi ikke kommer til å glemme det. Dere vil sikkert meget fort merke at det landet dere kommer tilbake til er anderledes enn det dere forlot før krigen. Fem års krig og okkupasjon har forandret ganske meget her. Vi er blitt fattigere, vi er blitt nedslitt på alle måter, ikke bare materielt og økonomisk. Vi har jo mistet mange av våre beste menn både ute og hjemme. Bare av sjøfolk har det gått med så vidt jeg vet cirka 3000. Og jeg tror også dere vil merke at menneskene her hjemme er blitt nedslitt. Jeg tenker dere vil komme til å merke de samme vanskeligheter som de som er vendt tilbake fra fengsler og konsentrasjonsleirer, de som er vendt tilbake fra utlendighet og som er dukket opp fra en tilværelse under jorden her hjemme har møtt. Det kan bli vanskelig på mange måter å innpasse seg i forholdene her. Men jeg tror og jeg håber at dere også vil merke at viljen hos oss alle til å bygge opp igjen det som er ødelagt, viljen til å bøte på de sårene som er slått, og viljen til å bevare og kjempe for det som vi mener er rett og riktig, er vokset i denne tiden. Det er meget arbeide som trenges i den tiden som kommer, det trenges at vi alle legger godviljen og samarbeidsviljen til.

Jeg vil da ønske dere alle hjertelig velkommen tilbake til landet. Også vil jeg ønske dere lykke til.