Kleiv Fiskvik
NHOs dumpingpolitikk skal stanses!
Streik mot sosial dumping
Oslo, 20. september 2004
Kilde: www.heis.no