Carl Ivar Hagen
Norge er bygget på kristne grunnverdier (manus)
Levende Ords sommerfestival
Bergen, 13. juli 2004
Kilde: Carl I. hagen: Ærlig talt. Memoarer 1944 - 2007. Oslo 2007, s. 336-337

SIKKERHETSMURFRIVILLIGE GAVER

BERLIN - FORSKJELL U-HJELP - JESUS OR[D]

DEN RIKE UNGE

MANNEN

MISJON

ISLAMISME

ISRAELARBEIDERNE I VINGÅRDEN

KrF - SAMARBEIDKORANEN - BIBELEN

BARN BRUKES LA DE SMÅ

PRIVAT - OFFENTLIGTIL FRONTSOL- BARN KOMME

SOSIALISMEDATER I KRIG TIL MEG

SELVMORDSBOMBERE

MARTYRERVANT[R]O

YASSIR 1) LEVENDE ORD

 ARAFAT

2) HISTORIE

HOLOCAUST

KÅRE KRISTIANSEN

NOBELKOM.3) TAPE EN KRIG

4) DEMOKRATI