Anders Buen
Det skjønneste monument
Stortingspresidentens ord ved avdukingen av minnetavle for sjøfolk som omkom under krigen
Stortinget, 16. november 1920
Kilde: Stortingstidende 1920, s. 3625.

Ærede repræsentanter!

Disse mindetavler vil fortælle fremtidens slegter om det mørkeste avsnit i menneskehetens historie. Det skal være et varig og hæderfuldt minde om alle dem, som gav livet som indsats, da de førte eksistensmidler hjem til sit folk. Og for os, som lever idag, skal disse mindetavler være en stadig paamindelse om, at menneskene endnu har langt igjen for at naa de idealer, som er et menneskesamfund værdige. La dem da ogsaa være en spore for al god vilje til at arbeide for det, som er sandt og retfærdig! Da vil det bedste kunne ske; da vil livets glæde kunne spire av dette sorgens minde, og det skjønneste monument, som overhodet kan reises, vil da være reist over vore drepte sjømænd.