VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Se, slik er de virksomme ord


Formålet med denne databasen er å dokumentere den politiske talen sin historie i Noreg. Etter kvart som databasen blir bygd ut, vil han bli ein stadig nyttigare ressurs for forskarar, lærarar, journalistar og andre med interesse for politisk historie og offentleg kommunikasjon.

Her finn du talar i manuskript- eller referatform, så fullstendige og språkleg sett tidsrette som det har vore mogleg å skaffe.

Om Virksomme ord

Basen inneheld 2577 talar haldne av 686 personar.

I dag 1. mars

Talar haldne på denne datoen


Børge Brende
Klar tenkning og klok handling
Årlig utenrikspolitisk redegjørelse
Stortinget, 1. mars 2016


Jonas Gahr Støre
Strengthening the bridges
Luncheon speech at MIT Faculty Club
Boston, USA, 1. mars 2007


Trygve Bratteli
Næringslivets generalstab
Tale til Telemark Arbeiderpartis årsmøte
Skien, 1. mars 1953


Joseph Oscar Hennum
Dannelse er Magt
Fyrstikkarbeiderskernes Fagforening
Kristiania, 1. mars 1891