VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Torkel Halvorsen Aschehoug

f. 1822, d. 1909 | Høyre

Jurist og sosialøkonom, prof. i rettsvitenskap 1862¿86, fra 1870 også i statsøkonomi og statistikk. Aktiv i det pol. liv, bl.a. som medlem av Den annen unionskomité 1865¿67, hvor hans unionsvennlige og konservative synspunkter gjorde seg sterkt gjeldende. Betydelig rettsvit. og sos.økon. forfatterskap.
Kilde: http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9300478

1872

Magten maa være delt, for at Mennesket skal være frit.
Debatt om statsrådsaken. President: Johan Sverdrup
Stortinget , 8. mars 1872