VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Magne Raundalen2007

Loven og folket
Finnsnes, 17. mai 2007