VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Otto Lous Mohr

f. 1886, d. 1967 | Universitetet i Oslo

Prof. i anatomi Universitetet i Oslo 1919¿52, rektor Universitetet i Oslo 1945¿52, styrer av Universitetets arvelighetsinstitutt 1938¿52. Tok initiativet til opprettelsen av Norges almenvitenskapelige forskningsråd.
Kilde: http://www.caplex.no/Web/ArticleView.aspx?id=9323421

1948

To a Statesman and a Scholar
Conferment, Doctor of Philosophy, Honoris Causa, on the honourable Winston S. Churchill
Universitetet i Oslo, Aulaen, 12. mai 1948