VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD
VIRKSOMME ORD

Biskop Gunnar Stålsett - 70 år

av Kjell Magne Bondevik, ,

Kjære biskop Gunnar,

    Da du for 20 år og noen dager siden ble valgt til generalsekretær i Det lutherske verdensforbund, ble det skrevet om deg at du var en litt utypisk nordmann fordi du favnet videre enn mange: Du var generalsekretær i Bibelselskapet, med bakgrunn som Senterpartiformann. Du var med i ledelsen i Kirkenes verdensråd, med bakgrunn som misjonshøyskolelærer og medlem av Foreningen for bibel og bekjennelse. Du var nobelkomitémedlem og opptatt av kirkelig fredsarbeid, med bakgrunn som østerdalsprost og generalsekretær i Mellomkirkelig råd.

    Dette - å bygge broer mellom miljøer som ikke alltid har mye kontakt med hverandre - har du fortsatt med. I dine ti år i Genève arbeidet du med å trekke hele den lutherske kirkefamilien inn i et tettere og mer likeverdig kirkefellesskap, samtidig som du var opptatt av forbindelsene til de andre kirkene - til Vatikanet og Konstantinopel, til Canterbury og søramerikanske pinsebevegelser.

     Du har ikke ligget på latsiden etter at du vendte hjem for et tiår siden. Som prestelærer og hovedstadsbiskop har du fått anledning til å tegne kirken i svært ulike sammenhenger, både i og utenfor bispedømmet og landet. Det har du mange ganger gjort vakkert og trosstyrkende. Du har forkynt Guds nåde, slik du gjorde det så virkningsfullt ved kronprinsparets vielse.

     Noen ganger har du provosert. La meg si det med vår felles hyttenabo Per Arne Dahl:

    "Det kan være delte meninger om vektleggingen av hans politiske engasjement, men aldri har jeg tenkt at Oslo biskop har mistet kontakten med kirkens hovedutfordring når det gjelder troen og frelsen på bekostning av et etisk og politisk engasjement. Stålsett har alltid vært en inkarnasjonsteolog som er opptatt av å være hyrde i denne verden. ... (Han er) en biskop som i sinn og skinn har mye av Grundtvigs ideal i sin formidling: 'Kristus kom ikke for å frelse oss fra livet, men til livet'." Sitat slutt.

     Du har gjort kirken åpnere for mange. Det er jeg glad for. "Pragmatiker", "diplomat" og "lobbyist" er ord som er blitt brukt om deg. Men det er også blitt påpekt at det er en visjon som driver deg: visjonen av enhet i Guds splittede kirke på jord - en enhet som også kan bidra til å slå bro mellom mennesker som holdes atskilt av ideologier og politiske allianser.

     Hvis jeg får være litt mer personlig: Vi to har kjent hverandre i mange år, gjennom kirke, politikk - ja, også noe privat og familiemessig. Jeg har alltid hatt utbytte av samtaler med deg, ikke minst om spørsmål i grenselandet mellom etikk og politikk. Selv om du slutter som biskop, regner jeg med at vi kan fortsette samtalene.

     Jeg skal hilse så mye fra kirkeministeren, som dessverre er forhindret fra å være her i dag.

     Gratulerer med dagen!

     Lykke til som en Vårherres brobygger hjemme og ute også i årene som kommer!Kjelde: http://odin.dep.no/odinarkiv/norsk/smk/2005/taler/001001-090742/dok-bn.html
Utskrift frå VIRKSOMME ORD
Institutt for informasjons- og medievitskap, Universitetet i Bergen